perjantai 1. kesäkuuta 2018

Matongon kehitysprojekteja / Development projects in Matongo

Orpoprojektin johtajan tehtävät ovat siirtyneet Jorma Arkkilalle ja muutoksen myötä Paavolle jää enemmän aikaa Matongon projekteihin (vesi, aurinkosähkö) sekä IT-opetuksen kehittämiseen.
Child Care Project has been taken over by Jorma Arkkila which means that Paavo has more time to concentrate on Matongo development projects (water and solarpower) and IT-teaching.

Viimeisen vuoden aikana on toteutettuja hankkeita. Implemented projects from period of one year.
Neema Collegen web -sivujen toteutus - Neemalutherancollege.ac.ke
Neema College webpage implementation

Pumppuaseman kunnostaminen
Renovation at pump station
Matongon ison vesivaraston peruskorjaus
Matongo´s main watertank renovation 
Aurinkosähkön käyttöönotto porakaivon vesipumpussa
Solarpower in the borrhole pump
Opettajaseminaarin ruokasalin ja keittiön kunnostaminen
Dining hall and kitchen renovation at Teachers Training College

Matongon kodin kattoremontit alkoivat ulkokaton uusimisella 
Roof renovation in Matongo home
Toteutuslistalla seuraavana on Matongon orpokodin luokkahuoneen rakentaminen, joka käynnistyy heinä-elokuussa sekä Neema Lutheran Collegessa suunniteltu aurinkosähkön käytön laajentaminen elo-syyskuussa 2018.
In the current implementation plan next project is to construct a new classroom at children´s home which starts during July-August and additional solar power implementations at Neema Lutheran College starting August -September 2018.

Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. (Psalmi 127: 1-2)
Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil; for he gives to his beloved asleep. (Psalm 127: 1-2)