perjantai 13. lokakuuta 2017

Matkaa tehdessä / On the Road Again

Diakonissa opiskelija Dorris on työharjoittelussa Maasaissa. Arviointimatkalla saimme hänestä hyvää palautetta ohjaavalta pastorilta. Dorris on jaksonsa aikana työssä kirkon orpokodilla ja seurakunnissa. Saapumisemme jännitti lapsia, koska he pelkäsivät että olemme hakemassa Dorriksen pois heidän luotaan!
Deaconess student Dorris is on her internship in Maasai. On the evaluation trip we got very positive feedback from supervising pastor about her work at the orphanage and congregations. Children were worried that we are there to take her away!

Seuraavalla viikolla matkasimme sitten kuivaan ja karun kauniiseen Samburuun. Käyntimme keskittyi orpoprojektin lapsiin, jotka tapasimme huoltajineen Arsimissa. Uusille lapsille annettiin huovat ja koulureput, jotka he kantoivat ylpeinä  kotiin.
Following week we drove up to dry and beautiful Samburu to meet the new children of the orphan project and their guardians. Children got new rug sacks and supplies for school.


Samburut ovat paimentolaiskansaa ja kirkossa oli enimmäkseen naisia ja lapsia. Kuivuus on ajanut miehet karjan kanssa etsimässä vuoristosta jotakin vihreää. Tyttöjen asema on patriarkaalisessa yhteisössä haavoittuva. Heitä ei juurikaan kouluteta ja varhaiset avioliitot ovat yleisiä. Värikäs kaulakoru kertoo näidenkin samburu -tyttöjen olevan jo kihlattuja ja useimmiten itseään huomattavasti vanhemmille miehille. Projektin diakonissa Nancy onkin hyvä roolimalli työssäkäyvästä naisesta, joka saa omaa palkkaa.
Samburus are pastoralists who are looking for new pastures. Because of drought men have been forced to climb up to the mountains to find something green to the cattle. Status of the girls in patriarchal samburu society is vulnerable because they are not educated and early marriages are common. Colorful necklace shows that these girls are already engaged and usually to men who are much older than they are. Deaconess Nancy working on the orphan project is a good role model of an educated woman with her own salary.

Matongossa on tyttöjen mahdollista hankkia peruskoulun opettajan ammatti. Suurin osa opiskelijoista on poikia, mutta asenteet tyttöjen kouluttamiseen muuttuvat pikkuhiljaa. Opettajat ovat avainasemassa myös evankeliumin työssä. Monet heistä kantavat vastuuta seurakunnissa, ja opettavat lapsille Jeesuksen ristintyöstä. Ongelmana on usein koulutuksen rahoitus. Nämä tytöt Antonella ja Beatrice ovat onnekkaita, koska heillä on suomalaisten kummien antama taloudellinen tuki. Lisää kummeja tarvittaisiin kipeästi.

In Matongo it is possible for girls to get qualification to be a Primary School teacher. Most of the students are boys but the attitude towards girls´ education is changing slowly. Teachers are the key persons also in the work of Gospel. Many of them assist as church elders and teach children about the salvation because of Christ. Problem is usually how to finance the education. These girls Antonella and Beatrice are lucky because they have Finnish sponsors. More supporters are still needed.

Matongon teologinen seminaari kouluttaa pappeja ja diakonissoja itäisen Afrikan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Opiskelijoita on Keniasta, Etelä-Sudanista, Ugandasta, Tansaniasta ja Etiopiasta. Opettajista suurin osa on kenialaisia vahvistettuna amerikkalaisilla ja suomalaisilla läheteillä. Matongossa vietetään seminaarin - jos Luoja suo - 40-vuotisjuhlaa 11.2.2018
Matongo Theological College educates pastors and deaconesses for the Lutheran churches in East-Africa. Students are from Kenya, South-Sudan, Uganda, Tanzania and Ethiopia. Most of the teachers are from Kenya, but also some missionaries from Finland and USA. Next February 11th there will be 40-years anniversary in Matongo seminary, if that is God´s will.

Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. (Psalmi 121: 2-8)

My help comes from the Lordwho made heaven and earthHe will not let your foot be movedhe who keeps you will not slumberBehold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
The Lord is your keeperthe Lord is your shade on your right handThe sun shall not strike you by daynor the moon by nightThe Lord will keep you from all evilhe will keep your lifeThe Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore (Psalm 121: 2-8)