perjantai 14. huhtikuuta 2017

Samburusta Sudaniin / From Samburu to Sudan

Matongon opettajaseminaariin tulee opiskelijoita myös Kenian kaukaisista kolkista joissa ei ole pappeja palvelemassa seurakuntaa. Opiskelijapastori John Oselu järjestää heille kaste- ja rippikoulun ja opettaa luterilaisen opin perusteet. Syksyllä 2016 kastettiin kolme nuorta kristuksen kirkon jäseneksi ja konfirmoitiin 18. Kuvassa samburu opiskelijan kaste. Näin oppilaitos toimii myös kirkon palveluksessa.

Matongo Teachers Training College receives students even from remote areas of Kenya where is no pastors who serve the congregations. Chaplain John Oselu provides catechism teaching and autumn 2016 three students were baptized and 18 confirmed. (A samburu student in the photo). So is s  the college also supporting the church mission.

Etelä-Sudanin piispa Noah Wilson vieraili Matongossa tapaamassa etelä-sudanilaisia opiskelijoita. Maassa ei tällähetkellä voi sotatilan vuoksi tehdä lähetystyötä, mutta kirkko toimii Ugandassa olevilla pakolaisleireillä, joissa sudanilaisia on jo lähes miljoona.
Noah Wilson, the bishop of South-Sudan, visited Matongo meeting students from his country which is now suffering from the war. Church is working on the refugee camps in Uganda where is already one million Sudanese.

Orpoprojekti laajentui vuoden 2017 alussa Pohjois-Kenian Samburu-alueelle. Alue kärsii kuivuudesta ja nälänhädästä, sadetta ei ole saatu vuoden 2016 tammikuun jälkeen.

Child care project expanded to Samburu in the beginning of 2017. Area is suffering from drought, no rains have been received since January 2016.


Lähettikokous järjestettiin Kisumussa ja se päättyi Matongon opiskelijajumalanpalvelukseen jossa osallistujia on lähes 500. Saarnan piti Afrikan työn koordinaattori Ari Lukkarinen (kuvassa vasemmalla, toinen rivi alhaalta). Lähetit tapasivat seminaarin opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Missionary meeting was arranged in Kisumu. Program ended to Matongo, where missionaries met students and staff from college. In Sunday service where reverent Ari Lukkarinen (on the left, second row from down) preached was attending around 500 students.

Herra on näet antanut meille tämän käskyn: - Minä panen sinut valoksi kansoille, pelastukseksi maan ääriin saakka (Apt.13:47).

"I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth" (Acts 13:47)