keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Kotimaata kiertämässä / Travelling around Finland

Olemme ensimmäisen kotimaan-kautemme aikana vierailleet kertomassa lähetystyöstä Keniassa. Tilaisuuksissa on eri ikäistä väkeä esikoululaisista kultaisen iän kerholaisiin asti. Kuvassa koululaiskinkerit Parkanossa, jotka päättyivät yleisön innolla laulamaan virteen 501. Taivaan Isä siunaa Afrikkaa!
During our first period in the home country we have visited schools and congregations telling about mission work in Kenya. We have met people from primary school children to golden age seniors. In the picture a meeting in Parkano which ended with a hymn: May God bless Africa!

Koululaisvierailuilla lapset tahtovat tietää hyvin käytännöllisiä asioita: miksi koulu maksaa, mitä lapset leikkivät Keniassa, miksi vasta-syntyneitä joskus hylätään? Eräs eskarilainen halusi tietää miten ruutia valmistetaan. Ihmettelimme vähän kysymystä, ja poika tarkensi: jos kerran olet opettaja kemiassa, niin voitko kertoa miten ruutia valmistetaan? Täytynee selvittää seuraavaksi kerraksi : ). Kuvassa Nyagesan ala-asteen oppilaita, joilla on ystäväkoulu Suomessa.
Children are very interested in practical things; why schools are so expensive, how do children play in Kenya, why babies are sometimes abandoned? In the picture children at Nyagesa Primary, which has a friendship school in Finland,

Monesti kuulijoiden kysymykset koskevat turvallisuutta: onko Kenia turvallinen paikka elää ja tehdä työtä? Siihen voimme todeta, että jos Jumala on nähnyt hyväksi lähettää lähetys-työhön Hän on luvannut olla mukana joka päivä maailman loppuun asti. Pelossa ei tarvitse elää. Kuvassa Ohtakarin merenrantamaisemia.
Many times questions are related to the security, Is Kenya a safe place to live in? To this questions we may answer that if God has send somebody to mission work, He also shall take care of them. We don´t need to live in fear. In the picture Ohtakari sea shore.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20).

And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” (Matthew 28:18-20 ESV)