lauantai 12. joulukuuta 2015

Konfirmaatiojuhlaa / Celebrating Confirmation

Osallistuimme Kisumussa Järvihiippakunnan Kiitosjuhlaan, jossa oli paikalliseen tapaan pitkiä puheita, useita kuoroja ja ruokailu. Lasten aika kului mukavasti kun he löysivät kottikärryt joilla sujui yhteinen leikki.

We participated Lake Dioces Thanksgiving celebrations in Kisumu, in which was a lot of program. Children´s time went fine when they found a wheel barrow to play together.


Kiitosjuhla oli orpoprojektille tärkeä. Lauantaina kastettiin kahdeksan ja seuraavana päivänä konfirmoitiin 18 projektin nuorta. Rippikoulun kävi samanaikaisesti myös muita, joten konfirmaatioon osallistujia oli yhteensä 67. Kuvassa kulkue lähdössä kohti kirkkoa.
Thanksgiving was important to Child Care Project. On Saturday eight children were baptized and next day 18 confirmed. The total number of confirmed children was 67. In picture the group is heading to church.

Kuvassa orpoprojektin konfirmoidut nuoret. Oikeassa reunassa toimistosta huolehtiva Mauline Agandi, takana vasemmalla diakoni Richard Tannel ja toisena vasemmalta ohjausryhmän puheenjohtaja Emmanuel Owako.
In picture confirmed youth from Child Care Project. In the right mama of the project Mauline Agandi who runs the office, on the left deacon Richard Tannel and second from the left chairman of the board Emmanuel Owako.

Piispa Joseph Ochola jakaa diakonissa-opiskelijoille juhlajumalanpalveluksen ohjelmia. Työharjoittelun lomassa kokoontuivat tulevat diakonissat intensiivijaksolle Matongoon. He iloitsivat toistensa tapaamisesta ja myös meidän opettajien oli hieno nähdä miten kaksi vuotta sitten koulunsa aloittaneet epävarmat nuoret naiset näyttivät jo ihan ammattilaisilta!

Bishop Joseph Ochola is dealing out the programs for service to the deaconess students. Between internship to Matongo gathered students were happy to meet each others. We teachers also enjoyed seeing how two years ago quite insecure young women looked already like real professionals!

Joulukuun alussa saimme vieraaksemme lähetyksen ystäviä, joiden kanssa kiipesimme Kenian vuorelle. Ilman kantajia ja kokkeja matka olisi katkennut lyhyeen. Kuvassa olemme 3300 metrissä eikä vuoristotauti vielä aiheuttanut ongelmia. Seuraavana päivänä kävelimme 9 tuntia ja nousimme 1000 metriä, jonka jälkeen osa joutuikin aloittamaan paluumatkan.

Early December we received mission friends from Finland, with whom we climbed on Mount Kenya, Without carriers and cooks our journey would have stopped much earlier. In picture we are in 3300 m and there is not yet mountain sickness symptoms. Next day we walked 9 hours and the altitude increased with 1000 m, which meant that many of us were forced to start the return trip down from the mountain.

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina (Psalmi 121: 7-8).

The LORD will keep you from all evil; he will keep your life. The LORD will keep your going out and coming in from this time forth and forevermore (Psalm 121: 7-8)