perjantai 18. syyskuuta 2015

Syksyn satoa / Autumn greetings


Matongon opettajaseminaarissa päätti opiskelunsa heinäkuun lopussa yli 100 nuorta. Lähtölaulu kaikui vahvana kuorossa: "Until we meet again, I will love the Lord I will serve the Lord until we meet again!" Meillä opettajilla oli haikea mieli lähettäessämme heitä käyttämään opittuja taitoja. Uudet opiskelijat ovat saapumassa taloon parhaillaan ja elämä jatkuu. Tulo- ja lähtöpäivät ovat vilkkaita moottoripyörätakseille (piki-piki).

Over 100 students from Matongo Teachers Training College finished their studies in the end of July. Their choir was singing: "Until we meet again, I will love the Lord I will serve the Lord until we meet again!" and we teachers were in tears when sending them out to the real world. New students are arriving to college and life goes on. Term ending and beginning are good business days for motorbiketaxis (piki-piki).

Turvallisuushenkilöstö tuplaantui, kun saimme kaksi uutta koiranpentua nimeltään Barack ja Simba (kuvassa). Totuttelemisvaihe on vielä meneillään. Sekä isoilta koirilta että meiltä kasvattajilta kysytään välillä pitkää pinnaa pentujen sähellyskierrosten noustessa. Mutta ovat ne silti tosi hellyttäviä!

Security staff was doubled when we got two new puppies, Barack and Simba (photo). Our old dogs and we trainers are sometimes irritated when the puppies get overwhelmed and patience is needed. But they are so cute anyway!

AIDS-orpoprojektin kenttäkierroksen aikana olemme tavanneet lähes kaikki projektissa olevat lapset (n. 500) sekä heidän huoltajansa. Kuvassa projektin lapsia joille mzungujen (euroop-palaisten) digikamera oli suuri ihmetyksen aihe. Lapset ovat kiinnostuneita uusta asioista ja voi vain ihailla heidän nopeaa omaksumiskykyään.
Projektin johtajana olen kertonut lapsille kuinka kummit rukoilevat heidän puolestaan ja kuinka rukous on parasta mitä ystävän puolesta voi tehdä. Olen pyytänyt heitä muistamaan rukouksissa myös omia kummejaan.

During the AIDS orphan fieldtour we met almost all children in the project (about 500) and their guardians. In the picture children are playing with a camera belonging to mzungu (an European). A digital camera showing the pictures immediately is still a big wonder. It is so nice to see their interest to new items and how quicly they learn. I have been telling to the children how the sponsors are praying for them, which is the most important gift you can give to your friend. As a project director I have also asked children and the guardians to pray for theirs sponsors.

Tapaamisissa lapsille jaettiin tarvikkeet alkavaa lukukautta varten, käytiin läpi edellisen lukukauden todistuksia ja kannustettiin opiskele-maan. Kuvassa yksi nuorimmista lapsista kuittaamassa uusia koulukenkiä.

During the meetings children were given the items for following semester at the school, reports from the previous semester were checked and children were encouraged with their studies. In the picture one of the youngest children signing that he has received new shoes.

Tapaamisten yhteydessä nuoria ja huoltajia on valistettu myös vaikeista aiheista kuten päihteiden väärinkäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja HIV:stä. Orpolasten elämä on alttiimpaa huonoille vaikutteille kun niiden, joilla on omat vanhemmat huolehtimassa. Olemme kannustaneet tekemään suuria suunnitelmia ja rukoilemaan niiden puolesta. Jokainen on arvokas Jumalan luoma yksilö! Evankeliumi Jeesuksesta on myös keskeisenä tapaamisissa. Kuvassa isojen tyttöjen ryhmä (ja lehmä) keskustelemassa diakonissojen kanssa.

During the field tour the teenagers and guardians have got lessons with very hard topics: drug abuse, sexual abuse and HIV. The Orphans are more vulnerable to bad influences than those who have own parents. We have been encouraging the youngsters to have big dreams and pray for them. Everybody is valuable and created individually by God! Gospel about the work of Christ is also in the center in meetings. In the photo there is girls (and a cow) discussing with the deaconesses.

Kuka on suurin? Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen ja sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."  (Luuk. 9:46-48)

Who Is the Greatest? An argument arose among them as to which of them was the greatest. But Jesus, knowing the reasoning of their hearts, took a child and put him by his side and said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.” (Luke 9:46-48 ESV)