perjantai 22. toukokuuta 2015

Elämää seurakunnissa ja Neemassa / Life in the congregations and at the Neema College

Uuden kirkon käyttöönottojuhla on suuri tapahtuma koko yhteisölle. Magwgwan kirkon rakentamiseen on Sley antanut avustusta, mutta suurin osa rahoista on kerätty paikallisin voimin.

The opening ceremony of the new church is big happening to the whole community. Leaf has supported financially the Magwgwa church building, but most of the needed funds have been collected locally.

Paikalliset seurakunnat ovat monesti ulkoisesti vaatimattomia mutta niissä tehdään juuri sitä työtä miksi kristillinen kirkko on olemassa -saarnataan evankeliumia, kastetaan lapsia, jaetaan ehtoollista ja julistetaan syntejä anteeksi.

Congregations are many times externally very modest but they are doing just the work Christian church is for - preaching gospel, baptizing children, giving Lord´s Supper and proclaiming the sins to be forgiven.


Perusasteen opettajaopiskelijat ahkeroivat Matongossa noin 2 vuotta, jonka aikana asutaan asuntolassa. Iltaisin pääasiallinen ajankulu on opiskelu mutta se kannattaa, koska opettajista on maassa jatkuva pula.

Primary teacher training in Matongo takes about 2 years and during that time students are living in the dormitories. In the evenings the main activity is to study but it´s worth that because there is constant lack of primary school teachers in Kenya.

Opettajaharjoittelijat valmistautumassa opetustilanteeseen. Nyt on aika näyttää mitä kuluneiden vuosien aikana on opittu!

Teacher trainees are preparations for the teaching practice. Now it´s time to show what we have learned!

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä (Ps. 119: 105, 130).

Your word is a lamp to my feet and a light to my path. The unfolding of your word gives light; it impacts understanding to the simple (Psalm 119: 105, 130).

Sastamalassa tavataan ! Looking forward meeting you in Sastamala !