maanantai 10. marraskuuta 2014

Harambeita ja kouluvierailuja / Harambees and school visits

Syyskuussa osallistuimme paikallisseurakunnan varainkeräystapahtumaan, joita kutsutaan nimellä Harambee. Ideana on kutsua mahdollisimman paljon tuttuja, joiden toivotaan tukevan hanketta. Juhlan aikana jokainen vuorollaan lahjoittaa osuutensa, ja summa kerrotaan julkisesti aplodien saattelemana. 
During September we have been invited to local congregation harambee which was organized in order to collect funds to church building. The idea is to ask as many friends as possible to participate and make them to donate funds. During the happening the donations are collected and the sum publicly announced. 

Jumalanpalvelus alkaa kun suurin osa on paikalla. Käytännössä tämä tarkoittaa lisäystä ilmoitettuun kellonaikaan + 1-2 tuntia. Useimmissa tapahtumissa musiikkia tukee keyboardien rumpukone. Ajatuksena lienee, että mitä enemään meteliä sen parempi. 
The service starts when most of the guests are there. In praxis this means the announced time added with 1-2 hours. In most happenings keyboard and drum machine are widely used. Sometimes we have a feeling that whatever noise the better.

Vierailimme myös Moniankussa, jossa on ollut lähetyksen ylläpitämä lähetysasema ja sairaala. Lähettien siirtyessä 90-luvun alussa toisaalle on aseman rakennukset jääneet paikallisen seurakunnan haltuun.
We have visited also Monianku, where has been a mission station and hospital maintained by the mission. When missionaries moved in 1990´s to other places were the buildings left to local congregation.


Moniankun yläaste on sisäoppilaitos kuten valtaosa Kenian kouluista. Lapset muuttavat pois kotoa 11-12 vuotiaina, ja asuvat kolmen kuukauden jaksoja asuntolassa, Jaksojen välillä on kuukauden loma, jonka koululaiset viettävät kotona. Asuntolassa ei ole juurikaan yksityisyyttä. Kaikki henkilökohtaiset tavarat on mahduttava yhteen metalliseen laatikkoon.

Monianku Secondary is a boarding school like majority of the Kenyan schools. Children are moving away from home in age of 11-12 years and they are living 3 month periods at the dormitory. Between the terms is one month´s vacation when students are travelling home. In dormitories there is very little privacy. All personal belongings must be placed in one metalbox.
Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyydensilloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkinjäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa (Ef.4:11-16).

And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. (Ephesians 4:11-16 ESV)