sunnuntai 14. syyskuuta 2014

Orpoprojektin kenttäkierros / Child Care Project field tour


Orpoprojektin tiimi jalkautui kentälle, ja tapasi lähes 500 lasta huoltajineen. Kokoontumiset järjestettiin yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Etupenkissä istuva pastori kertoi, että kirkolla ei ole aikoihin ollut varaa maksaa hänelle palkkaa. Hän sanoi saavansa sen kerran lyhentämättömänä taivaassa.
CCP project team did the field tour and met almost 500 children. Meetings were organized together with the local congregations. The pastor in the front told that church does not have money to pay his salary but he is going to get it fully once in the heaven.

Hankkeen lapsien kuulumisia kyseltiin kummeille lähetettäväksi. Samalla lapset saivat vastata myös raamattuvisaan, jossa olikin miettimistä.
Children in the program were given a short questionary in which they send their greetings to their sponsors. At the same time they answered also a bible quiz which made them think a lot.Lasten huoltajat ovat yleensä isovanhempia, sukulaisia tai naapureita. He kantavat isoa vastuuta lasten omien vanhempien menehdyttyä. Heidän olemuksestaan näkyy, ettei elämä ole ollut helppoa. AIDS on yleinen kuolinsyy nuorten aikuisten keskuudessa. Moni on menettänyt sairaudelle oman lapsensa ja yrittää nyt huolehtia tämän jälkikasvusta. Kuvassa huoltajan sylissä yksi projektin avulla opiskelevan vauva. Äidilläkään (ei kuvassa) ei ole ikää kuin 14 vuotta.
Guardians of the children are usually grandparents, relatives or neighbours. They are carrying big responsibility to grow up the children when their parents have died. You can see in them that life hasn´t been easy. AIDS is very often the cause of the death among the young adults. Many of these people have lost their children and are now trying to take care of their grandchildren. In the picture is one of the youngest children in the project whose mother is just 14 years old.

Perheisiin jaettiin aurinkolamppu, joka oli erittäin suosittu lahja. Useimmissa taloissa ei ole sähköä ja kotiin tarvitaan valoa pimeän tullessa klo 19. Kuvassa harjoitellaan puhelimen latausta aurinkopanelia käyttäen.
Families were given the solarlights. In most of the houses there is no electricity and solarlamp brings the light to homes when darkness starts at 7 pm. In picture guardians were practicing how to charge the mobile phone using the panel.

Projektin uudet lapset saivat huovan ja muuta tarpeellista. Koulunsa aloittaville jaettiin koulupuvut, reput ja koulun aloituksessa tarvittavat välineet. Ilmeet olivat iloisia, nyt on taas hyvä aloittaa uusi kouluvuosi!
New children in the project were given blanket and other necessary items. Those who will start at school were given uniforms, knapsacks and items needed in the school. Guardians and children looked very happy, now it is good to start school again!
Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunullaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään! Hän on orpojen isä ja leskien huoltaja Jumala pyhässä asunnossaan. (Ps 68: 5-6)
Sing to God, sing praises to his name;lift up a song to him who rides through the deserts; hisname is the LORD;  exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy  habitation.(Psalm 68:4-5 ESV)