maanantai 19. toukokuuta 2014

Aktiolaiset in action / Youth action group in action

Sleyn aktioryhmän matkasta kolme päivää kului Matongossa. Aktiolaiset tutustuivat opettaja- ja teologisen seminaarin toimintaan. Heidät esiteltiin Neema Collegen opiskelijoille yhteisessä opetustuokiossa, jonka aiheena oli kristillinen avioliitto. Keniassa astui juuri voimaan moniavioisuuden mahdollistava laki, joka ei kuitenkaan ole kristillinen avioliittomalli.
Leaf action group spent three days at Matongo. They visited both teacher and theological seminar. The group was introduced to Neema College students in gathering which topic was Christian marriage. President signed recently a law accepting polygamy, which is not according to Christian teaching.

Matongo Primary Schoolin lapset ja opettajat ovat innoissaan kaukaisista vieraista. Kaikkien toiveena yhteydenpito myös jatkossa sekä mahdollisuus saada ystäväkoulu Suomesta. Kwaheri!  
Suurimman vaikutuksen aktiolaisiin teki kuitenkin orpokoti, jossa aktioryhmän jäsenet vierailivat päivien aikana monta kertaa.
Children and teachers at Matongo Primary School were happy about the guests. They all have a wish to get a friend or friendship school from Finland. Kwaheri!  Most significant place for the action group was still Matongo orphanage which was visited many times.

Ville Lahtela työstää videoviestiä lasten kanssa lähetettäväksi suomalaisille opiskelijoille. Lapsille alkoi jo tarttua suomen kielen sanoja - Terve! Moi! Aktiolaiset kirjoittivat päivittäin myös omaa blogia matkastaan. Se löytyy osoitteesta sley.fi.
Ville L. is creating a videomessage with the children to be send to Finnish students. It's amaizing how quickly children learn new greetings even in Finnish. Action group blog can be found on webpages sley.fi.

Noora Karvinen tapasi matkallaan kaksi opiskelijaa, joiden opettajaopinnot hän rahoittaa omasta opiskelijabudjetistaan. Kuvassa Jane Parmet, jolle Nooran tapaaminen oli selkeä rukousvastaus! Noora ja Jane ovat samanikäisiä - 22 vuotta.
Noora Karvinen met at Matongo two students, whose teacherstudies she has sponsored from her own studentbudget. Jane Parmet (in photo) had a real answer to her prayers when meeting Noora! Noora and Jane are agemates, both are 22 years.

Luterilaisuuteen juurtunut Kokkolan osaston kummiopiskelija Wilfred Michael Kebabea opiskelee Matongon teologisessa seminaarissa. Sanoma kasteen armosta ja Kristuksen täytetystä työstä koukutti hänet teini-iässä laulujen kautta. Kolmen lapsen isän kutsu on vahva, vaikka varmuutta ei ole voiko Kenian kirkko koskaan maksaa hänelle pastorin työstä palkkaa.
Theologian student Wilfred Kebabea found Lutherianism through music. Message of God´s mercy in Holy Babtism and Jesus´ work on the cross is his call even though he can not be sure to gain a work as a pastor  in ELCK.

Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. (Joh. 14:6 ). Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6 ESV)