sunnuntai 6. huhtikuuta 2014

Elämää villissä lännessä / Living in wild west

Paavo on aloittanut työt Child Care Projektissa (500 orpolasta), joista suurin osa asuu perheissä. Projekti maksaa lasten koulumaksut ja perheitä tuetaan ruokarahalla. Kuvassa käynnissä tiimin vetäjän vastuunvaihto Ari Lukkariselta Paavolle.
Paavo has started his job in the Child Care Project (500 orphans), who are mainly living in the families. Children´s education is paid from the project and families are supported with food money. In the picture team leader´s handing over from Ari Lukkarinen to Paavo.

Matongon orpokotiin (24 lasta, 1-10 vuotta) vieraat ovat aina tervetulleita, etenkin jos tuomisina on tikkareita.
"Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossaan. (Ps 68: 6)."
In Matongo orphanage (24 children, 1-10 years) visitors are always welcome, specially when they are bringing sweets.
"A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. (Ps 68:5)."

Pojat (Paavo, Toivo ja Väinö) lähdössä sunnuntain aamupäivän kävelylenkille jumalanpalveluksen jälkeen. Koirat huolehtivat asuinalueen turvallisuudesta ja ovat aika vahvoja pideltäviksi. Tontille ei vierailla ole ilman lupaa mitään asiaa. Mikäli molemmat ryntäävät yhtäaikaa vieraan koiran perään, on kaksi nelivetoa päällä ja kävelyttäjällä ilmaliito ja Maija Poppas-ilmiö lähellä...

Boys (Paavo, Toivo and Väinö) on their ways to Sunday morning walk after the service in Matongo church. Dogs are our compounds security staff, and pretty strong ones to hold on. Without permission there is no visitors allowed to our yard. In case both get a strange dog in their sight there is two 4 WD on. Then Mary Poppins phenomenom is about to happen...


Lenkin jälkeen molemmat pojat ovat kuin enkeleitä, rentoja ja rauhallisia, ainakin jos ei näkyvissä ole kanoja tai muita koiria.
After exercise both boys are like angels, relaxed and peaceful, in case no chickens and other dogs around.
"Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. (Ps. 119:105)".
"Your word is a lamp to my feet and light for my path. Ps 119:105".