torstai 13. maaliskuuta 2014

Uusi koti Matongossa / New home at Matongo

Kielikoulun päätyttyä muutimme Matongoon Länsi-Keniaan. Ensimmäisenä viikonloppuna osallistuimme Neeman Luterilaisen Collegen graduaatiojuhlaan.

We moved to Matongo in Western Kenya and during the first weekend there we participated at Neema Lutheran College graduationseremony.
Opiskelijat esittivät juhlassa omia heimotanssejaan. Esillä olivat Kisii-, Luo- Kalenji- ja Maasaiheimojen, jäseniä. Kuvassa alkamassa Maasai-esitys.

Students did show their tribedances, Kisii-, Luo-, Kalenji- and Maasai-groups. In picture maasais are starting their dance.
Valmistuneet on perinteisesti koristeltu kukin mutta nykyään käytetään joulusta tuttuja koristeita. Valmistuneissa oli tulevia opettajia, pastoreita ja sosiaalityöntekijöitä. Koulutus on monien heimojen keskuudessa vielä melko uutta, ja kotien asenteet nuorten opiskelun tukemiseen ja rahoittamiseen vaihtelevat. Valmistumispäivänä saattoi kuitenkin aistia vanhempien ja suvun ylpeyden nuorisostaan.

Traditional flowers are replaced with decoration more familiar from Christmas. Graduants were future teachers, priests and social workers. Education is still quite new thing among many tribes, and attitudes towards supporting and financing youngsters studies vary a lot in families. Still on graduation day we could sense how proud parents and relatives were of their young ones.

Ystävyyskoulutoiminta on osa Matongon lähettien työtä. Suomessa kerätyin varoin varustetaan monia kenialaisia kouluja esimerkiksi kirjalahjoituksin. Suomessa työtä tekevät Evankelinen opettajaliitto ja Arja Harjula (kuvassa).
Friendship school visits are part of Matongo missionaries work. The money collected in Finland are donated to Kenyan friendship schools. In Finland are Evankelinen opettajaliitto and Arja Harjula (in picture) doing this valuable work.


Gakeron lukion rehtorin ilme oli tyytyväinen avatessaan kirjaston, joka sai nimekseen Kokkola suomalaisen ystävyyskoulunsa kotipaikan mukaan.

The principal of Gakero High School was very happy to open a library which was called Kokkola library according the finnish friendship school.
Uudessa elämänvaiheessa Nairobin jäätyä taakse ja opetellessamme elämää taas eripuolella Keniaa saamme turvata Jumalan lupauksiin huolenpidosta. Jesaja 42:16 sanoo: Mutta sokeat minä kuljetan tietä, jota he eivät ole kulkeneet, annan heidän astella polkuja, joita he eivät tunne. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi, louhikkopolut sileäksi tieksi. Nämä ovat minun tekoni, näin olen tehnyt ja näin teen yhä.

In our new period of life when we have left Nairobi behind and are learning life on the other side of Kenya we can trust God´s promises. Isaiah 42:16 says: I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide them; I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do; I will not forsake them.